முக்கிய குழுவினர்

# Name Designation Call Whatsapp
1 ச. கவிதாசந்திரன் நிறுவனர் +91 99653 26447
2 ரா. செல்வராஜ் தலைவர் +91 99446 70481
3 சு. பார்த்திபன் பொருளாளர் +91 99421 54781
4 ம.தீபன் ராஜ் ஒருங்கிணைப்பாளர் +91 99942 57101
5 ரா.முகம்மது அசாருதீன் ஒருங்கிணைப்பாளர் +91 99428 17942
6 சே.கு.பூபதி துணை ஒருங்கிணைப்பாள +91 9840420260
7 வ.பெ.விஜயன் சட்ட ஆலோசகர் +91 73586 30512
8 ரா.வினோத்பாபு வெளிநாடுவாழ்
ஒருங்கிணைப்பாளர்
+968 95629447
9 மு.முகம்மது சியாஷ் வெளிநாடுவாழ்
ஒருங்கிணைப்பாளர்
+974 33970314
10 ரி.நவ்ஃபல் ரிஸ்வான் வெளிநாடுவாழ்
ஒருங்கிணைப்பாளர்
+965 98580794
11 ரெ.அரசாபகரன் ரத்ததானக்குழு
தலைவர்
+91 87782 51583

Make a donation

To learn more about make donate charity with us visit our “Contact us” site. By calling +44(0) 800 883 8450.

Helped Childrens

Millions of children around the world are in need of a loving family. As a full-service agency

img
img
img
img
img
img
img
img